Adatkezelő:  Dajka Viktória

Vállalkozás neve: davida Kommunikációs és Szolgáltató Betéti Társaság.                    

Vállalkozás címe: 2220 Vecsés, Arany J. u. 62.

Adószám: 26670177113

Cégjegyzékszám: 13 06 071980       

Kapcsolattartás

Cégünket az info@davidavan.hu e-mailcímen vagy a https://davidavan.hu oldalon keresztül érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

Számlák

Amennyiben Ön igénybe veszi a davida Bt. szolgáltatásait, elektronikus számlát állítunk ki Önnek, amellyel törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

Adattovábbítás

Személyes és számlaadatait nem osztjuk meg harmadik
féllel, ahogy könyvelő irodával vagy egyéni könyvelővel sem, mivel KATA-s vállalkozóként nincs könyvelési kötelezettségünk.

GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk kapcsolatba! Az adatkezeléssel kapcsolatosan elérhető személy:

Név:                dr.d’Elhougne Viktória

E-mail:            info@davidavan.hu

Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: http://naih.hu

Pin It on Pinterest